Potápění v Chorvatsku

Potápěčské lokality

Potápěčské lokality ostrova Veruda a okolí

Skalnaté pobřeží ostrůvku Veruda ukrývá velice atraktivní potápěčské lokality. Nemusíte absolvovat daleké výjezdy lodí, stačí dojít ke břehu, spadnout do vody a hned je na co koukat.

Bazén –  pod centrem jen asi 30 metrů sejdete po schodech do místa s pohodovým vstupem s hloubkou 3 – 5 metrů, kde je ideální místo i pro výstup z vody i při větších vlnách. Ideální potápěčská lokalita pro začátečníky – přechází plynule na písečnou plošinu (pod molem) v hloubce 10 metrů, ale i pro pokročilé. Plošina, a zejména okraje, jsou již dlouhá léta vyhlášeným místem s ideální možností pro setkání s mořskými koníky. Přímo před bazénem pokračují dále terasy po 2-3 metrech a svah až do hloubky kolem 20ti metrů. Při pohledu na moře od bazénu směrem vpravo jsou terasy s řadou jeskyněk od 6ti metrů, kde nalézají útočiště humři a další korýši, úhožovci a dále pozvolný písečný svah s roztroušenými balvany a podvodními kaňony. Vlevo od bazénu je stěna místy až do 20ti metrů s terasou v 6-10ti metrech. Kamenný svah pokračuje do hloubky dolem 25ti metrů. Po písečném dně s několika balvany a menšími útesy se dostane až k mině ve 29 metrech.

Oblázková – lokalita vpravo od bazénu, pokud se Vám nechce plavat a chcete si užívat v kaňonech v menší hloubce. Často potkáte koníka, množství ryb zaručeno. Vhodné především pro začátečníky.

Kozí ráj – nástupiště na lokality na jižní straně ostrova Veruda. Opět pohodové místo pro skok do vody s hloubkou 3 metry přechází ve svah a postupně stěnu do 18ti až 28 metrů, která je u dna zakončena celou řadou jeskyní a převisů. Kolem 14-18ti metrů sídlí ve stěně stále se rozrůstající kolonie langust. U dna potkáte humry, úhořovce, tresky středomořské, parejnoky, ropušnice a dlouhou řadu dalších ryb.

Kostka – potápěčská lokalita na jihovýchodě ostrova, směrem ke kempu Indija, je dalším terénem s členitými podvodními skalními formacemi, zářezy, jeskyňkami s bohatým životem.

Přístav a okolí – východní a severovýchodní pobřeží ostrova se vyznačuje především kamenitými a písečnými terény do hloubky 15ti metrů a navštěvují je především biologové nebo jsou využívány při velkých vlnách na druhé straně ostrova. V poslední době zde najdete stále více chráněných škeblí kyjovek šupinatých, často 2 i 3 na m2.

Ostrov Malý Frašker – Jeskyňky

U této potápěčské lokality stručně: Nejatraktivnější podvodní terén severního jadranu. Na ponor se nastupuje z lodě od pevné bóje doplaváním ke stěně na severní straně ostrova. První jeskyně (tunel) má je asi 10 m na délku a hloubku 1 – 5 metrů a v polovině se můžete vynořit na hladinu v kaverně. Do druhé (nejdelší jeskyně se vplouvá cca ve 4 metrech u stěny a asi ve 2/3 je jeskyně prosvětlena „okem“  – opět s možností vynoření na hladinu. Stěny jeskyně jsou bohatě obrostlé krajkovím mechovek, žlutými a oranžovými polypy dendrofyl a turbinatek. Často zde můžete potkat humry, listonohy, polokraby i kraby vlnaté. Z ryb zde často vyhledávají útočiště smuhy i tresky a úhořovci. Podle kvalifikace – držitelé OWD pokračují ke třetí jeskyni v hloubce 17 metrů.

Tunel je široký 5-6 metrů s výškou 1 – 4 metry a na konci můžete proplavat „plazičkou“ k vrakům laminátových lodí nebo vyplavat šikmo vzhůru do 15ti metrů. Z písčiny se pokračuje do čtvrté jeskyně, která začíná po obou stranách převisy a je zakončena krátkou „plazičkou“. Pokročilejší (AOWD a výše) proplouvají ještě mezi balvany ve 22 – 26 metrech a převisy kolem 20ti metrů.

Ostrov Velký Frašker

Podél západní strany tohoto ostrova najdete nejméně 3 potápěčské lokality. Většinou se začíná zanořením u pevné bóje – buď s návratem (Jarbol) nebo s driftem kolem ostrova a někdy při větších vlnách se začíná ponor v zátoce naproti Banjole.

Jarbol – ponor začíná z lodi u pevné bóje s dnem v hloubce 6-10 metrů. Kolem 8 – 10 metrů začíná stěna do hloubky pod 30 metrů. Pojmenování lokality je podle stěžně vraku z minulosti, který ční ze stěny ve 24 metrech. Stěna je protkána četnými jeskyňkami s bohatým obrostem. Pod stěnou v děrách pod balvany v hloubce 32 – 35 metrů je možné zahlédnout i ukryté máčky. Před koncem ponoru v hloubce 12ti metrů je pěkná jeskyně „Katedrála“ .

Velký Frašker drift – začátek ponoru stejný jako u Jarbolu, jen se nevrací zpět k lodi, ale ponor pokračuje driftem kolem stěny – severním směrem s tím, že loď potápěče následuje.

Banjol – Bumbišto

U zátoky a vesnice Banjola směrem na jih od Velkého Fraškeru můžete navštívit další velice atraktivní potápěčské lokality. Bohatý obrost stěny spadající do hloubky 20 – 24 metrů způsobuje unikátní převis, který přesahuje až 8 m do moře. Pod převisem je možné se vynořit do suché kaverny. Bohatství ryb, nahožábrých plžů, langust…  Jeskyně od 12ti do 8mi metrů. Pro pokročilé zde jsou převisy v 24 – 32 metrech a navštívit můžete i útes ve 36 metrech ve středu zálivu.

Kaňon

ponor z lodi od pevné bóje nabízí krásné terény i pro začátečníky s jeskyňkami, okny a průlezy již v hloubkách od 2 do 8 metrů. Dále jeskyňky a převisy do středních hloubek a v hloubkách kolem 30ti metrů najdou zajímavé skalní formace i pokročilí. Ponor se končí opět u bóje.

Kaňon – drift – stejný začátek ponoru – pokračuje se driftem kolem stěny a loď potápěče následuje. V závěrečných partiích můžete najít zbytky amfor.

Maják

svetionik – zajímavá lokalita s pestrými skalními podvodními zákoutími s hloubkou do 28 metrů leží přímo naproti ostrovu. Ponor je možné absolvovat s návratem k bóji nebo jako driftový směrem ke kaňonu.