Potápění v Chorvatsku

Vstup do Chorvatska a opatření Covid-19

Od 1. 7. 2021 mohou Čeští občané starší 12 let do Chorvatska vstoupit, pokud disponují platným EU digitální COVID certifikátem. Výjimečně mohou doložit potvrzení o testu, očkování, nebo prodělání onemocnění COVID-19.

Podmínky před příjezdem do Chorvatska

I nadále zůstává v platnosti důrazné doporučení nahlásit předem svůj vstup do Chorvatska prostřednictvím formuláře na webových stránkách EnterCroatia.mup.hr.

Podmínky tranzitních zemí

Průjezd Rakouskem, Slovinskem a Itálií zůstává povolen bez testu nebo potvrzení o očkování a registrace pro cesty vlastním vozidlem, pokud průjezd:

 • Rakousko: proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).
 • Slovinsko: nepřesáhne 12 hodin.
 • Itálie: nepřesáhne 36 hodin.

Podmínky Covid-19 v Chorvatsku

 • zákaz prodeje alkoholu od 23 hodiny do 6 hodiny,
 • zákaz konzumace potravin v kinech.
 • V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy, a venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m. Roušku tak musí nosit:
  • zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně,
  • zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty, nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů,
  • hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje,
  • zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází
  • o těchto společností, zařízení a institucí (např. pošty či banky),
  • zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (např. kadeřnictví),
  • zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry,
  • návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorech.

Návratu do ČR z Chorvatska

Všechny osoby starší 6 let mají povinnost před příjezdem do ČR vyplnit on-line Příjezdový formulář!

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test nejpozději 5 den po příjezdu do ČR. Tato povinnost neplatí pro:

 • osoby s dokončeným očkováním,
 • pro očkované nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • a osoby s certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19 (ne však více než 180 dní starý).

Více informací o opatření k cestování do Chorvatska na vládním webu covid.gov.cz.